Opcje binarneOpcje binarne stanową kolejny sposób inwestowania w waluty oraz inne instrumenty finansowe, takie jak akcje, towary i indeksy. Opcje binarne są swego rodzaju zakładami. Np. możemy założyć się, że kurs danej waluty w stosunku do drugiej wzrośnie lub spadnie, albo że za pewien czas osiągnie określony poziom. Przewaga opcji nad zwykłym inwestowaniem na Forexie polega na tym, że z góry wiemy ile wyniesie nasz zysk, jeśli trafnie przewidzimy zmiany na rynku. To z kolei pozwala nam nam skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem. Opcje binarne mają różny okres zapadalności, wynoszący od 1 minuty do 12 miesięcy.

Na wspomnianej już wyżej platformie Top Option inwestor sam może ustalać stosunek procentowy zwrotu do ryzyka dla każdej transakcji. Dzięki temu, z góry wie jaki zysk lub stratę osiągnie i może je dostosować do swoich preferencji. Do wyboru ma kilka rodzajów opcji binarnych. Omówimy je po kolei.
Opcja klasyczna – ustalamy czy dany instrument pójdzie w górę czy w dół.
60 sekund – opcje dla osób lubiące dużą adrenalinę. Te opcje trwają tylko 1 minutę, wymagają zatem błyskawicznego podejmowania decyzji.
OneTouch – jeśli instrument inwestora osiągnie wyznaczony poziom o określonej godzinie, to inwestor realizuje zyski sięgające nawet 500%.
Konstruktor opcji – inwestor sam ustala parametry opcji.

Dodatkowo gracz ma do swojej dyspozycji kilka narzędzi wspomagających opcje binarne. Są to:
Rolowanie – pozwala opóźnić termin wygaśnięcia opcji w celu osiągnięcia spodziewanego zysku.
Podwajanie – pozwala podwoić transakcję, gdy jest już ona otwarta. Tę opcję warto stosować wtedy, gdy widzimy, że rynek podąża w wybranym przez nas kierunku.
Opcja sprzedaży – pozwala zawrzeć przeciwną transakcję w celu uniknięcia strat z nietrafionej transakcji.
Parowanie akcji – gracz wybiera pary akcji (np. Google i Microsoft) i określa, która z nich sobie lepiej poradzi na rynku.